Rekolekcje adwentowe to spotkania, które przybliżają nas do Pana Jezusa i są czasem refleksji nad sobą i swoim postępowaniem. Adwent jest szczególnym okresem, podczas którego oczekujemy ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Rekolekcje adwentowe odbywają się według przygotowanego planu w Kościele w Warszawie. Uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych budzi w nas nadzieję i otwiera serce na miłość Bożą. Podczas spotkań rekolekcyjnych uczymy się pojednać z Jezusem Chrystusem i oczyszczamy swoją nieśmiertelną duszę z grzechów. Podczas nauk rekolekcyjnych Bóg przemawia do nas za pośrednictwem duszpasterza. Szczególne przeżycie czasu adwentu jest okazją do znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania i pogłębienia wiary w Boga. Rekolekcje adwentowe dla dzieci to czas w którym najmłodsi uczą się, jak zbliżyć się do Jezusa Chrystusa i otworzyć na jego miłość. Rekolekcyjna spowiedź pomaga nam odzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, oczyszczając naszą duszę z grzechów. Nauki przypominają nam jak cenny jest dar życia, który otrzymaliśmy od Boga i jak ważne jest to, aby odpowiednio go pielęgnować. Uczestnictwo w rekolekcjach przybliża nas do niego i za pomocą spokojnej, a jednocześnie gorliwej modlitwy pozawala okazać naszą wdzięczność i oddanie. Otwarcie serca na przyjście Jezusa Chrystusa jest niezwykłym momentem, który umacnia naszą wiarę i nadzieję. Zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych w Kościele w Warszawie i wspólnego oczekiwana na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.